fbpx

Beste gebruiker, uw browser is verouderd. Voor de beste ervaring raden we u aan om altijd de nieuwste versie van een browser te gebruiken. U gebruikt versie . De laatste versie is . Klik hier om te updaten

Beste gebruiker, uw browser is verouderd en/of niet ondersteund. Voor de beste ervaring raden we u aan om bijvoorbeeld Safari, Chrome, Firefox of Edge te gebruiken als browser.

Disclaimer

Disclaimer De Gouden Makelaar

De website www.degoudenmakelaar.nl, hierna te noemen degoudenmakelaar.nl, verleent je hierbij toegang tot degoudenmakelaar.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door degoudenmakelaar.nl en derden zijn aangeleverd. Degoudenmakelaar.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op degoudenmakelaar.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van degoudenmakelaar.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

De op degoudenmakelaar.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van degoudenmakelaar.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op degoudenmakelaar.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij degoudenmakelaar.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van degoudenmakelaar.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

035 5384810 De Gouden Makelaar