NWWI Taxatie Laren Blaricum

NWWI Taxatie Laren Blaricum.  uw Gouden NWWI Taxateur

Het NWWI – Nederlands Woning Waarde Instituut – keurt taxatierapporten. Voor woningen van aangesloten taxateurs. NWWI Taxatie Laren Blaricum ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo objectieve en betrouwbare woningtaxaties. Welke inzicht geven hoe de  waarde tot stand is gekomen.

Het NNWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het Waarborgfonds Eigen Woningen is de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Strenge eisen aan NWWI taxateurs

Het eerste doel van de NWWI is om de kwaliteit van taxatierapporten te optimaliseren. Taxateurs aangesloten bij het NWWI, moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Het NWWI bewaakt de kwaliteit van de taxatie als de taxateur. Omdat De Gouden Makelaar verplicht is de taxatie volgens strenge richtlijnen te onderbouwen. En is daarom voor u duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

NWWI staat voor kwaliteit

Bij taxaties voor woningfinanciering wordt gewerkt met een modelrapport. Zodat alle banken dezelfde informatie in het taxatierapport aantreffen bij de aanvraag van een hypotheek. Alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd. Een aantal geldverstrekkers stelt een door het NWWI gevalideerd rapport verplicht. Voor zowel NHG als niet-NHG financieringen.

Waarom een NWWI taxatierapport?

Een taxatierapport is daarom een belangrijk instrument bij risicobeheersing voor zowel consument als financier. Want in het taxatierapport gaat het om een juiste onderbouwing van de waarde en de risico’s. Bovendien in deze tijd is een correcte en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde voor alle betrokkenen van groot belang. Dit gaat verder dan alleen een administratieve noodzakelijkheid voor de haalbaarheid en acceptatie van de hypotheek.

Informatiegesprek of een vraag?

Ga naar onze contactpagina voor het formulier, 035-5384810 of mail ons info@deGoudenMakelaar.nl.

035 5384810 De Gouden Makelaar