NWWI Taxatie

NWWI Taxateur – validatie van taxatierapporten

Wat is het NWWI?

Het NWWI – Nederlands Woning Waarde Instituut – keurt taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs. Het NWWI ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Het NNWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geaccepteerd door het WEW. Het Waarborgfonds Eigen Woningen is de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Strenge eisen aan NWWI taxateurs

Het doel van de NWWI is om de kwaliteit van taxatierapporten te optimaliseren. Taxateurs die zijn aangesloten bij het NWWI, moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Het NWWI bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als de taxateur door voortdurend te controleren. Omdat De Gouden Makelaar als NWWI taxateur verplicht is de taxatie volgens uniforme en strenge richtlijnen te onderbouwen, is het voor u duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

NWWI staat voor kwaliteit

Bij taxaties voor woningfinanciering die door het NWWI worden gevalideerd wordt gewerkt met een modelrapport, zodat alle banken dezelfde informatie in het taxatierapport aantreffen bij de aanvraag van een hypotheek. Alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd. Een aantal geldverstrekkers stelt een door het NWWI gevalideerd rapport inmiddels zelfs verplicht, voor zowel NHG als niet-NHG financieringen.

Waarom een NWWI taxatierapport?

Een taxatierapport is een belangrijk instrument bij risicobeheersing voor zowel consument als financier. In het taxatierapport gaat het om een juiste onderbouwing van de waarde en de risico’s. Juist in deze tijd is een correcte en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde voor alle betrokkenen van groot belang.gaat. Dit gaat verder dan alleen een administratieve noodzakelijkheid voor de haalbaarheid en acceptatie van de hypotheek.

Informatiegesprek of een vraag?

Ga naar onze contactpagina voor het formulier, 035-5384810 of mail ons info@deGoudenMakelaar.nl.

 

035 5384810 De Gouden Makelaar