Nieuwbouwbouwspecialisten NVM dragen bij aan een gezonde woningmarkt

Nederland heeft tot 2040 één miljoen extra woningen nodig. Een gigantische opgave en uitdaging, stelt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. “We moeten daarom slim bouwen, oftewel bouwen voor de specifieke vraag van mensen. Dat is niet alleen goed voor onze welvaart, maar vooral voor ons collectieve welzijn.”

Hoe vraaggestuurde nieuwbouw tot stand komt, laat de NVM zien in haar publicatie ‘Bouwen voor de vraag heeft de toekomst’. Deze uitgave wordt vandaag gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van NVM nieuwbouwspecialisten en hun relaties in het MAC³PARK stadion in Zwolle. 

In de publicatie worden 14 nieuwbouwprojecten in Nederland met toegevoegde waarde voor de lokale woningmarkt beschreven. Uit de projecten blijkt dat een goede samenwerking tussen gemeenten, ontwikkelaars en NVM-makelaars leidt tot maatwerk voor alle doelgroepen. “Het is de enige manier om de woningen te kunnen bouwen waar behoefte aan is, die betaalbaar zijn en op de juiste plaatsen staan”, aldus Jaarsma.

De woningmarkt in Nederland leeft op, na jaren van neergang. Consumenten hebben weer vertrouwen en kopen graag, zeker met de huidige historisch lage hypotheekrente. In steeds meer delen van Nederland ontstaat er echter een tekort aan woningen, niet alleen kwantitatief, ook kwalitatief. 

NVM-voorzitter Jaarsma: “Wij bepleiten niet alleen dat het volume aan nieuwbouwwoningen omhoog gaat – dat moet echt sneller en beter, ontdaan van allerlei stroperige procedures -, maar vooral dat we bouwen voor de behoeften van mensen. Dat is geen geringe opgave in een snel veranderende samenleving en mondiger burgers met pluriforme wensen. Gericht bouwen voor de vraag heeft voor de NVM de toekomst. Dat moet leiden tot een divers aanbod waar iedere woonconsument mee uit de voeten kan. Bouwen naar behoefte, naar de specifieke vraag: de inbreng van de NVM nieuwbouwspecialist daarbij is waardevol en essentieel. Het gevolg is dat de broodnodige doorstroming op de woningmarkt daarmee gestalte krijgt.”

GEWELDIGE UITDAGINGEN

De woningmarkt in Nederland is in rap tempo aan het veranderen. Allereerst door demografische ontwikkelingen. Er is een grote toename van eenpersoonshuishoudens, zzp’ers die flexibel moeten kunnen ‘bewegen’ tussen koop en huur en ‘mobiel’ zijn op verschillende plaatsen in het land, al naar gelang hun opdrachten. 

Ook het aantal senioren neemt toe en zoekt passende huisvesting, waar ze door afnemende zorgvoorzieningen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Verder is er een trek naar de stad waarneembaar, waardoor huisvesting aldaar lastiger en duurder wordt. Tot slot zorgt de toegenomen stroom aan vluchtelingen en statushouders voor een groeiende groep mensen die is aangewezen op sociale huurwoningen.

“Dit amalgaam aan veranderingen vormt voor alle betrokkenen – rijksoverheid en gemeenten, projectontwikkelaars en bouwers, woningcorporaties en makelaars – een geweldige uitdaging om iedereen aan een passende woning te helpen. Die uitdaging kunnen we tot een succes maken bij nieuw te bouwen woningen. Maatwerk, flexibiliteit en diversiteit zijn daarbij de sleutelbegrippen. Niet langer het adagium ‘meer van hetzelfde’, maar bouwen voor de vraag”, aldus Jaarsma. 

LANGETERMIJNVISIE NODIG

Meer dan ooit is het volgens NVM belangrijk dat er wordt gebouwd waar behoefte aan is. Jaarsma: “De stedelijke uitbreiding ligt onder vuur. Er is behoefte aan stabiliteit en een langetermijnvisie op de woningmarkt, aan garantie voor doorstroom, ook over 20, 30 of 40 jaar. 

Het woningaanbod moet tegemoet komen aan de kritische woningzoekers en woningzoekers willen invloed en inspraak. Meer dan ooit is er dus behoefte aan iemand die woningzoekers kent en ze begrijpt, die weet waar er behoefte aan is en die kennis heeft van de lokale en regionale woningmarkt. Dat is de nieuwbouwspecialist van de NVM.”

ANALIST, ADVISEUR, MAKELAAR

Vraaggestuurd bouwen, dat is bouwen waar behoefte aan is, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met als doel een structureel gezonde woningmarkt. Daarbij is de relatie tussen de bestaande woningvoorraad en toekomstige nieuwbouwplannen erg belangrijk. “Een NVM nieuwbouwspecialist is analist, adviseur en makelaar in één”, zegt Jaarsma.

“Hij of zij analyseert lokale en regionale data verkregen vanuit de NVM-database en vanuit de Funda marktverkenner. Bovendien doet hij zo nodig eigen onderzoek, bijvoorbeeld naar woonwensen. Gestaafd door de data uit deze analyse en lokale marktkennis, heeft de NVM nieuwbouwspecialist een helder beeld van wat er leeft op de woningmarkt en waar behoefte aan is met betrekking tot woningbouw. De NVM nieuwbouwspecialist vertaalt de vraag vanuit de markt naar een onderbouwd advies voor zijn opdrachtgevers zoals projectontwikkelaars of gemeenten. Vervolgens kan de NVM nieuwbouwspecialist een actieve rol spelen bij de marketing en de verkoop of verhuur van een project.”

EEN GEZONDE WONINGMARKT

Juist in tijden van duurzaam herstel is het belangrijk dat er weloverwogen wordt gebouwd. Jaarsma: “Vraaggestuurd bouwen voorkomt uitdagingen in het verkoopproces, maar op langere termijn ook disbalans in het lokale woningaanbod, reduceert faalkosten, onvrede onder eigenaren, dalende huizenprijzen en uiteindelijk leegstand. 

Een NVM nieuwbouwspecialist heeft alles in huis om een waardevol advies te geven voor vraaggestuurde woningbouw. Zo draagt de NVM, ook op het gebied van nieuwbouw, bij aan een gezonde woningmarkt.”

Bron artikel: NVM

Deel dit bericht