Privacyverklaring

De Gouden makelaar is zich er van bewust dat er met uw persoonsgegevens zorgvuldig moet worden omgegaan. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

U verkoopt of verhuurt uw woonobject
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
· uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
· de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
· de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
· de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs,het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
· beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object
· de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
· wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop-of verhuurprijs en de transactiedatum
· overige informatie die u aan ons verstrekt

U bent op zoek naar een ander woonobject
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
· uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
· het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
· gegevens over uw huidige object zoals de koop-of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
· uw leeftijds-en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
· wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop-of huurprijs en de transactiedatum
· overige informatie die u aan ons verstrekt

U koopt of huurt een woonobject van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons kantoor de volgende gegevens vastleggen:

· uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
· gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
· de reden van koop of huur
· uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
· gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs
· overige informatie die u aan ons verstrekt

Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor? U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander woonobject
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
· om uw woonobject bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures
· om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
· voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
· voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

U bent op zoek naar een andere woning
Wanneer u de Gouden Makelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, kunnen uw gegevens ook worden gebruikt:
· om informatie toe te sturen over andere objecten
· om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
· voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, Koopovereenkomst,

Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport
U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor. Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
· voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
· voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
· voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, Koopovereenkomst,

Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport
Verwerkingsverantwoordelijke is voor al deze verwerkingen is de Gouden Makelaar te Laren. De contactgegevens zijn:
De Gouden Makelaar
KvK 30180507, Zevenend 33A, 1251RL Laren

Gegevensverstrekking aan de NVM
Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM.
De NVM doet het volgende met deze gegevens:
· zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
· zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en/of andere (huizen)websites.
· zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt.

De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard. NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NVM KvK 30102683
Postbus 2222 3430DC Nieuwegein
privacyhelpdesk@nvm.nl

NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking.
Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl. Beveiliging en bewaartermijn.

Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. Inzage, correctie en verwijdering.

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan de Privacy Manager van ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

De Gouden Makelaar in Laren neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.