Nieuwe woonvisie 2017 / 2022 gemeente Laren

Drie weken geleden is de nieuwe woonvisie gepresenteerd en inmiddels geruisloos aangenomen. Het eerste wat opviel waar was u, of vindt u het zo wel goed?

De woonvisie is het beleid voor de volkshuisvesting voor de komende 5 jaar. Wist u dat de bevolkingsontwikkeling tot 2025 voor woninggebruik (binnen Laren) voor alleenstaande en echtparen op 80% is geprognosticeerd. En voor gezinnen maar 15% en dit neemt af naar mate de tijd verstrijkt. Hoogtijd voor echte prioriteiten binnen de woonvisie. Er is te weinig rekening gehouden met starters,  jonge gezinnen en/of sociale woonruimte. Willen we niet allemaal dat onze kinderen en kleinkinderen in deze geweldige gemeente hun roots kunnen voortzetten. Hier ligt een Gouden kans voor de gemeente Laren.

Denk eens aan de herontwikkeling/splitsing van bestaande grote panden en of een ruimere denk en zienswijze binnen bestaande bestemmingenmogelijkheden en bijbehorende bouwvolumes, CPO projecten. Er is in de zitting geen woord gesproken over ruimere mogelijkheden binnen bestaande bestemmingsplannen. Terwijl er wel individuele draagkracht is binnen de bestaande politieke partijen voor splitsing van panden tot kleinere woonunits. Maar als het puntje bij het paaltje komt, komt er geen vuist op tafel en weet men elkaar niet te steunen. Plannen worden ook buiten de raad monddood gemaakt. Als je bijvoorbeeld nu een aanvraag wijziging van bestemming bij de gemeente doet, krijg je al snel het volgende repliek. We passen geen bestemmingsaanvragen meer aan tot na gemeenteraadsverkiezingen. Op de vraag waarom dat niet open gecommuniceerd wordt, we kunnen u niet tegenhouden een aanvraag te doen. Ik zou zeggen dat gemeenteloket kan dus dicht. Het liberale geluid van Laren, strekt ook zijn been, we hebben als gemeente al eerder fouten gemaakt en dat willen we niet nog eens. Maar hebben ze hier niets van geleerd?! Weet u wat ook vreemd is, er is geen analyse van de afgelopen woonvisie. Dit zou toch op zijn minst onderdeel moeten zijn van de nieuwe woonvisie, waar is immers de controle op het beleid.

Het is nu tijd locaties aan te wijzen voor starters en jonge gezinnen. Een beetje jong bloed doet ons allen goed. Welke partij maakt zich echt sterk voor de woontoekomst van uw kinderen.

Woonvisie  Gooi en Vechtstreek

Woonvisie  Laren

Woonvisie Laren

Deel dit bericht