Taxatie gevalideerd NWWI

Taxatie door De Gouden Makelaar – helder en betrouwbaar

U wilt de waarde weten van uw woning. Een taxatie geeft hier antwoord op.

Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. Dat kan bij een NVM-makelaar. Iedere NVM-makelaar is ingeschreven in het register van stichting VastgoedCert en daarmee een gecertificeerde taxateur.

Beëdigd taxateur

De Gouden Makelaar is een beëdigd register makelaar taxateur. Wij ondergaan een periodieke hercertificering. Zo blijft de kwaliteit van onze kennis gewaarborgd.

NWWI taxatie

Bij taxaties voor woningfinanciering die door het NWWI worden gevalideerd wordt gewerkt met een modelrapport, zodat alle banken dezelfde informatie in het taxatierapport aantreffen bij de aanvraag van een hypotheek. Alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd. Een aantal geldverstrekkers stelt een door het NWWI gevalideerd rapport inmiddels zelfs verplicht, voor zowel NHG als niet NHG financieringen.

Gratis waardebepaling

Bent u gewoon benieuwd naar de waarde van uw woning. We komen graag langs voor een gratis waardebepaling.

Taxaties volgens een uniforme norm

NVM-makelaars hanteren tijdens het taxeren allemaal dezelfde norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de Meetinstructie gebaseerd op de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat NVM-taxaties van woningen op dezelfde manier plaatsvinden.

Dankzij de NVM-database die wordt bijgehouden door 4000 NVM-makelaars heeft uw NVM-taxateur meer referenties voor de taxatie tot zijn beschikking dan andere makelaars. Hierdoor kan een taxatie nog nauwkeuriger worden uitvoerd.

Taxatie van de woningmarkt in het Gooi

Door de actualiteit is uw NVM-makelaar goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige situatie van de woningmarkt. Eén van de essentiële punten om de waarde van uw onroerend goed te bepalen.

Welke taxatiedoelen zijn er?

De waarde van uw woning is mede afhankelijk van het doel van de taxatie. Uw NVM-makelaar vraagt daarom altijd vooraf naar het doel van de waardebepaling. Mogelijke doelen van een taxatie zijn:

 • Hypotheek aanvragen
 • Waarde voor fiscale doeleinden bepalen
 • Afsluiten van een opstalverzekering.

Voorbeelden van taxatiewaarde

Bij elk van deze doelen horen bepaalde taxatiewaardes. Voorbeelden van taxatiewaardes zijn:

Marktwaarde

Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie na behoorlijke marketing , waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

Executiewaarde

Dit is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop. U hebt deze waarde nodig als u een hypotheek aanvraagt. De geldverstrekkende instantie wil deze informatie graag hebben.

Herbouwwaarde

Dit is de waarde van een nieuw te bouwen gelijkwaardige woning, indien de huidige woning vernietigd wordt door bijvoorbeeld brand. U hebt deze waarde nodig wanneer u een opstalverzekering wilt afsluiten bij een verzekeraar.

Wat houdt een taxatie opdracht in?

Een opdracht tot taxatie is een opdracht tot het geven van een waarde-oordeel van een pand en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring in.

Hoe verloopt de daadwerkelijke taxatie?

De NVM-makelaar taxeert op een afgesproken tijdstip uw woning. Hiervoor heeft hij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw woning nodig. Tijdens de taxatie let de NVM-makelaar onder andere op de staat van het onderhoud, de ligging en omgeving en de gebruikte materialen.

Tijdens een taxatie let de NVM-makelaar op de volgende factoren:

 • Staat van onderhoud
 • Inhoud en de oppervlakte
 • Functionele indeling
 • Constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan
 • Mate van isolatie en energiezuinigheid
 • Verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht
 • Ligging en de omgeving
 • Bestemmingsplan
 • Marktsituatie

Na enige tijd koppelt de NVM-makelaar de taxatiewaarde aan u terug. Indien sprake is van een woning die onder de NHG-garantie valt, wordt de taxatie verplicht gevalideerd door een taxatie-instituut. Hierdoor kan deze terugkoppeling iets langer duren.

Hoe wordt de taxatie vastgelegd?

De NVM-makelaar legt na de taxatie al zijn bevindingen in een taxatierapport vast.
De NVM-makelaars hanteren daarbij een uniform taxatiemodel: het model NVM-taxatierapport. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen. Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de waarde van uw woning.

Kan mijn aankoopmakelaar taxeren voor de financiering van mijn woning?

Nee, de taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar/taxateur die onafhankelijk is, dus een makelaar die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning. U kunt natuurlijk wel uw aankoopmakelaar vragen om een taxatie te regelen.

Informatiegesprek of een vraag?

Ga naar onze contactpagina voor het formulier, of bel de Gouden Makelaar 035-5384810 of mail info@degoudenmakelaar.nl

Neem contact op