Net als bij voetbal zijn we allemaal de coach

12-09-2016 Net als bij voetbal zijn we allemaal de coach

Net als bij voetbal zijn we allemaal de coach, we weten het beter en aan ons inzicht geen twijfel. Het Nederlands elftal moet beter en zoals het nu gaat wordt het nooit meer iets. Afijn, van voetbal weet ik niets, maar van makelen des te meer. Zo staat het huidig woning aanbod in Laren onder druk, veel verkocht, totaal aanbod nagenoeg gehalveerd. Het aanbod is laag en de kopers komen van buitenaf. En zo komt het nu veelvuldig voor dat er voor één woning meerdere geïnteresseerde tegelijk zich melden. Het welbekende twee honden vechten om een been. Hierbij is er steevast één verliezer, de eerste die zich meldt en biedt is niet per definitie de koper. In Nederland is het zo geregeld dat een mondelinge overeenstemming tussen (particuliere) koper en verkoper niet rechtsgeldig is. En zo kan het voorkomen dat een tweede koper, ondanks de mondelinge overeenstemming een beter voorstel aan de verkoper voorlegt. En dan zou het in een ideale wereld zo zijn dat men ethisch handelt en de eerste partij vraagt zijn of haar voorstel te evenaren of te verbeteren.

Veelvuldig is het een financiële afweging, men kijkt alleen naar de koopsom en in mindere mate naar de bijkomende voorwaarden. En gunning daar hebben we het in een heetst van de strijd niet over. In de huidige markt komt het zelfs voor dat kopers, de verkopers rechtstreeks benaderen om een ander de loef af te steken, netjes nee, geheel niet. Het komt er dus op neer dat men een door beide partijen getekende koopovereenkomst nodig heeft voordat u zich rechtsgeldige Koper kan noemen.

Voor de woning zoekende consument is een aankoop een gewichtige zaak, waarom zou u zich niet laten bijstaan door een aankoopmakelaar. Deze draagt bij aan de transparante communicatie én veelal een beter aankoopresultaat. 1 oktober is er weer de landelijke open huizen dag van de NVM, zoek en kijk en overleg met vrienden en familie/coaches. Wees welkom en maak gebruik van de NVM professional voor de aankoop of verkoop.

Bron; Larens Journaal

De Gouden makelaar in vastgoed en taxaties in Laren Blaricum eo

De Gouden makelaar in vastgoed en taxaties in Laren Blaricum eo

Deel dit bericht